Založiť webovú stránku alebo eShop
aktualizované: 07.10.2016 11:53:50 

Dobrovoľník mesta Púchov

ČO SME UROBILI

Bod kultúry Župný dom

Príprava a návrh prvotného projektu, spolupráca s občianskymi združeniami. Sťahovanie starého archívu kníh v spolupráci s členmi OZ Mŕtva kosť a s dobrovoľníkmi. Slávnostné otvorenie tzv. Župáku.

 

Spojme sa pre šport

18. júla 2015 sa uskutočnila v areáli futbalového a zimného štadióna
MŠK Púchov dobrovoľná brigáda. Natieral sa plot, zábradlia, čistila sa tribúna aj okolie štadióna.

 

Kreatívne dielne a škola v prírode, ZŠ Mládežnícka

Začiatkom júna 2015 sa uskutočnili dvojdňové kreatívne dielne v prekrásnom prostredí Dešnej. Maľovanie, písanie textov piesní, hranie na gitare, športovanie, prechádzky prírodou.

 

Základná umelecká škola v Púchove pomáha

Deti púchovskej ZUŠ-ky vytvorili výtvarné diela, ktoré darovali do benefičnej aukcie na podporu onkologicky chorým deťom. Aukcia sa konala  začiatkom júla 2015 na Myjave.

 

Reštaurovanie nástennej maľby v Dome smútku

Záchrana akejkoľvek pamiatky v meste Púchov je veľmi vzácna a potrebná, a tak sa umelci pustili do reštaurovania nástennej maľby, ktorá sa nachádza v Dome smútku na púchovskom cintoríne.

 

Dom kultúry Hoštiná 2015

Stretnutie seniorov - zber lipového kvetu a liečivých rastlín, opekanie a vatra k výročiu upálenia Jána Husa, výtvarná relaxácia, zber liečivých bylín počas turistiky , kultúrno - športové hry pre seniorov.

 

Art terapia na Púchovskom jarmoku 2015.

Kreatívne a zábavne dielne počas jarmoku navštívilo množstvo rodičov a detí, naši šikovní dobrovoľníci mali naozaj plné ruky práce pri maľovaní na tvár a kreslení obrazov na voľnú tému.

 

Púchovské čarbanice 2015

3. ročník súťažnej prehliadky detských výtvarných diel, ktorej cieľom bolo rozšíriť detský svet fantázie a zviditeľniť talenty v meste Púchov. Súťaž bola určená deťom do 10 rokov a zároveň ZUŠ, MŠ a CVČ.

 

Mikulášsky jarmok na pešej zóne 2015

Dobrovoľníci si natiahli masky a vyrazili na pešiu zónu, aby počas už tradičného Mikulášskeho jarmoku sladkosťami obdarovali  a potešili  tých najmenších, ale aj ich rodičov.

 

Okná do rozprávok 2016

Piatimi nástennými maľbami sa mesto Púchov aktívne zapojilo do celoslovenského projektu, ktorý jevenovaný chorým deťom na Klinike detskej hematológie a onkológie v Bratislave.

 

 

 

TOPlist